Dr Ang Hui Chi Annette - Khoa tai mũi họng

Dr Ang Hui Chi Annette

Bác Sĩ Tai Mũi Họng

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa tai mũi họng

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Giải thưởng và vinh danh

  • 2017
    SingHealth Quality Service Award (Star)
  • 2015
    SingHealth Quality Service Award (Gold)
  • 2014
    SingHealth Quality Service Award (Silver

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Nobel ENT Centre

6 Napier Road #04-01
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6472 0488
6472 8479