Dr Ang Peng Tiam - Ung bướu – Khoa nội

Dr Ang Peng Tiam

Bác Sĩ Nội Ung Bướu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Khoa nội

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M Med (Int Med) (Singapore)

  • MRCP (Int Med) (Lond)

  • FAMS (Med Oncology)

  • FRCP (Int Med) (Edin)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Parkway Cancer Centre

3 Mount Elizabeth, Level 2
Mount Elizabeth Hospital
Singapore 228510
6737 0733
6737 7002

Parkway Cancer Centre

6A Napier Road #01-35
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6472 2662
6475 9221

Parkway Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #05-43/50 to 55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6684 5522
6694 0706