Dr Aravind Kumar - Phẫu thuật chỉnh hình

Dr Aravind Kumar

Bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật chỉnh hình

Ngôn ngữ

English, Hindi, Tamil

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Prudential^, HSBC Life, Great Eastern, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Centre for Spine and Orthopaedic Surgery

38 Irrawaddy Road #10-33/34/35
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6684 5828
6684 5829

Centre For Spine & Orthopaedic Surgery

319 Joo Chiat Place #05-06/07
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6348 2605
6348 2606