Dr Bang Shieh Ling Shirley - Tiết niệu

Dr Bang Shieh Ling Shirley

Bác sĩ tiết niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Malay, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Prudential^, AIA, NTUC Income, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Advanced Diploma in Medical Sciences, Malaysia

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, New Zealand

  • Masters of Medicine (Surgery), Singapore

  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Urology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Advanced Urology Associates Pte Ltd

319 Joo Chiat Place #02-05
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6881 0048
6881 0049

Advanced Urology Associates Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #05-41
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6694 1838
6694 1828

Advanced Urology Associates Pte Ltd

3 Mount Elizabeth #17-14
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6735 0369
6735 1317

Advanced Urology Associates Pte Ltd

6 Napier Road #04-07
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 3668
6475 7086
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả