Dr Beng Kian Siew Jimmy - Tiết niệu

Dr Beng Kian Siew Jimmy

Bác Sĩ Tiết Niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Beng Surgery Pte Ltd

6 Napier Road #08-19
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 5755
6472 7225