Dr Bhavesh Kishor Doshi - Tiêu hóa

Dr Bhavesh Kishor Doshi

Bác Sĩ Nội Tiêu Hóa (Bác Sĩ Dạ Dày)

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

English, Hindi, Indonesian, Malay

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

  • Performed more than 4,000 endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) procedures
  • Performed more than 4,000 endoscopic ultrasound (EUS) procedures
  • Director of the endoscopy centre at the National University Hospital in Singapore from 2017 – 2020

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 2001
    MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)
  • 1997
    BMBS (U of Nottingham, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Gastrohealth Centre for Digestive and Liver Care

6A Napier Road #03-37
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6355 5773
6355 5772