Dr Boey Wah Keong - Gây mê

Dr Boey Wah Keong

Bác sĩ gây mê

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Gây mê

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Anaesthesia & Analgesia Pain Management Centre

6A Napier Road #05-37
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6471 1939
6476 6850