Dr Chan Boon Yeow Daniel - Ung bướu – Khoa nội

Dr Chan Boon Yeow Daniel

Bác sĩ nội ung thư

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Khoa nội

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Singlife, Great Eastern, Prudential^, AIA, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2000
  MBBS (Honours) – National University of Singapore (NUS) School of Medicine

 • 2004
  MRCP (UK) – Royal College of Physicians United Kingdom

 • 2009
  FAMS (Medical Oncology) – Academy of Medicine Singapore

 • 2015
  FRCP (Edinburgh) – Royal College of Physicians Edinburgh

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Icon Cancer Centre Mount Elizabeth

3 Mount Elizabeth #17-03/04
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6737 8000
6737 9149

Icon Cancer Centre Orchard

3 Mount Elizabeth #13-09/10
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6235 9383
6235 8112

Icon Cancer Centre Gleneagles

6 Napier Road #05-11/12/18/19
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6471 3373
6471 1062

Icon Cancer Centre Novena

38 Irrawaddy Road #08-36/37/38
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6266 2273
6694 0739