Dr Chan Chung Yip - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Chan Chung Yip

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

 • Khởi xướng việc thực hiện phẫu thuật nội soi gan, tuyến tụy và ống mật tại Singapore
 • Phẫu thuật viên hàng đầu trong chương trình phẫu thuật hiến tặng của chương trình cấy ghép gan từ người sống tại Bệnh viện Singapore General kể từ năm 2015
 • Phẫu thuật viên hàng đầu của chương trình hepatectomy hiến tặng nội soi tại Bệnh viện Singapore General kể từ năm 2019

Kinh nghiệm

Giải thưởng và vinh danh

 • 2021
  Public Administration Medal (Bronze), National Day Awards
  Outstanding Clinician, SingHealth GCEO Excellence Awards

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2007
  MD (NUS, Singapore)
  FRCS (RCS, Edinburgh, United Kingdom)
 • 2002
  M Med (Surg) (NUS, Singapore)
 • 1997
  MBBS (NUS, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Nexus Surgical Associates

3 Mount Elizabeth #08-06
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6235 5675 / 6235 5694

Nexus Surgical Associates Pte Ltd

319 Joo Chiat Place #05-01
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6440 4866
6440 9655

Nexus Surgical Associates Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #08-43
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6570 2720
6570 2710