Dr Chan Kin Ming - Y học lão khoa

Dr Chan Kin Ming

Bác sĩ lão khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Y học lão khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Chan KM Geriatric & Medical Clinic

6 Napier Road #08-10
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6474 7789
6479 7739