Dr Chan Kong Hon - Sản phụ khoa

Dr Chan Kong Hon

Bác sĩ sản – phụ khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University Of Singapore

  • Master of Medicine (O&G), National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Chan K H Clinic For Women

6 Napier Road #03-15
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6474 3228
6474 3237