Dr Chan Kwok Wai Adrian - Khoa nội hô hấp

Dr Chan Kwok Wai Adrian

Bác sĩ hô hấp

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội hô hấp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, Singlife, Great Eastern, AIA, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Respiratory Medical Associates

38 Irrawaddy Road #04-33
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6734 4788
6734 5766

Respiratory Medical Associates

3 Mount Elizabeth #15-11
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6732 5788
6732 7160
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả