Dr Chan Tanny - Sản phụ khoa

Dr Chan Tanny

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Tanny Chan Women's Clinic & Surgery

6 Napier Road #06-11
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 8168