Dr Chan Wah Hak Nien-Shen Charles - Tim

Dr Chan Wah Hak Nien-Shen Charles

Bác sĩ nội tim mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English, French

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, AIA, NTUC Income, Prudential^, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBCh BAO, First Class Honours, National University of Ireland

  • Licentiate of the Royal College of Physicians, Ireland

  • Licentiate of the Royal College of Surgeons, Ireland

  • Member of the Royal College of Physicians, United Kingdom

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Cardiology)

  • Accredited Board Specialist in Cardiology (Singapore)

  • Fellow of the Royal College of Physicians, Edinburgh, Scotland

  • Fellow of the American College of Cardiology, USA

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Charles Chan Heart Clinic Pte Ltd

6 Napier Road #02-02
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6720 6688
6720 6686