Dr Chan Wan Xian - Tim

Dr Chan Wan Xian

Bác sĩ nội tim mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

Cantonese, English, French, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Prudential^, AIA, Singlife, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

  • Đồng giám đốc chương trình sức khỏe tim mạch ở phụ nữ tại Trung tâm Tim mạch Đại học Quốc gia

Kinh nghiệm

Các điều trị liên kết

  • Cardiac catheterisation
  • Đặt ống thông Swann-Ganz
  • Siêu âm tim gắng sức
  • Siêu âm tim
  • Transoesophageal 2D echocardiography (interpretation) (TEE)

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Asian Heart & Vascular Centre

38 Irrawaddy Road #08-60/61
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6339 3638
6339 3632

Asian Heart And Vascular Centre

6A Napier Road #01-39
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6473 9698
6473 7328

Asian Heart & Vascular Centre

319 Joo Chiat Place #04-05
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6344 1317
6344 1367
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả