Dr Chan Yuin Chew - Da liễu

Dr Chan Yuin Chew

Bác Sĩ Da Liễu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Da liễu

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • MRCP (UK)

  • FAMS (Dermatology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Dermatology Associates

6 Napier Road #05-07
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6471 1733
6471 1392