Dr Chan Yuin Chew - Da liễu

Dr Chan Yuin Chew

Bác sĩ da liễu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Da liễu

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, Singlife, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • MRCP (UK)

  • FAMS (Dermatology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Dermatology Associates

6 Napier Road #05-07
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6471 1733
6471 1392