Dr Chang Haw Chong - Phẫu thuật chỉnh hình

Dr Chang Haw Chong

Bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật chỉnh hình

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Prudential^, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Glasgow, UK

  • Master of Medicine (Surgery), National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (Orthopaedics), UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Synergy Orthopaedic Group Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #06-59/60
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6884 6788
6725 8491

H C Chang Orthopaedic Surgery

6 Napier Road #04-05
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6836 6636
6474 5018