Dr Chang Wei Yee - Tiết niệu

Dr Chang Wei Yee

Bác Sĩ Tiết Niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1976
    MRCS/LRCP (RCP, London, United Kingdom)
  • 1977
    FRCSEd (Gen Surg) (RCS, Edinburgh, United Kingdom)
  • 1981
    FAMS (Urology) (Academy of Medicine, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Urological Surgery

6 Napier Road #04-06
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6734 5131
6734 5337