Dr Chee Kin Ghee - Phẫu thuật bàn tay

Dr Chee Kin Ghee

Bác Sĩ Phẫu Thuật Bàn Tay

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật bàn tay

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Indonesian, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 2004
    MBBS (NUS, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Spire Hand Centre

6 Napier Road #08-04
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6970 6628

Spire Hand Centre

3 Mount Elizabeth #15-09
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
9835 9288