Dr Chen Chung Ming - General Surgery

Dr Chen Chung Ming

General Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

General Surgery

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • B Med

  • FRCS (Edinburgh)

  • FAMS (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Affinity Surgery Centre

38 Irrawaddy Road #09-36
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6684 0992
6684 0892