Dr Chen Min Qi

Dr Chen Min Qi

General Surgeon

Medical Reviewer

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 2005
    MBBS (NUS, Singapore)
  • 2015
    M Med (Surg) (NUS, Singapore)
  • 2016
    FRCSEd (Gen Surg) (RCS, Edinburgh, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Vascular & Interventional Centre

38 Irrawaddy Road #07-38
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6334 5120
6684 2194

Vascular & Interventional Centre

6 Napier Road #09-14
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6270 0255
6270 9255