Dr Chen Weihao - Tiêu hóa

Dr Chen Weihao

Bác sĩ nội tiêu hóa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

GUTCARE

319 Joo Chiat Place #02-03
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6348 0685

GUTCARE

6 Napier Road #07-19
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6259 7859
6259 7839

GUTCARE

38 Irrawaddy Road #10-58
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6734 3435
6734 3458

GUTCARE

3 Mount Elizabeth #12-01
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6235 6651
6235 6671