Dr Chen Yuan Tud Richard - Nội tiết

Dr Chen Yuan Tud Richard

Bác sĩ nội tiết

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội tiết

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Malay, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Singlife, Great Eastern, AIA, NTUC Income, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor Of Medicine, Bachelor Of Surgery, National University Of Singapore

  • Member Of the Royal College Of Physicians Of the United Kingdom

  • Fellow Of the Royal College Of Physicians Of Edinburgh, UK

  • Fellow Of the Academy Of Medicine, Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Glen Arden Endocrinology Specialist Clinic

6A Napier Road #06-17
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 1600
6475 1603