Dr Cheng Ching Li Bobby - Nhãn khoa

Dr Cheng Ching Li Bobby

Bác sĩ nhãn khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, HSBC Life, Singlife, Prudential^, AIA, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Singapore Eye & Vision Pte Ltd

290 Orchard Road #15-07/08
Paragon Medical
SG 238859
6836 0900
6836 0166