Dr Cheng Jin Fong - Ophthalmology

Dr Cheng Jin Fong

Ophthalmologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ophthalmology

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • MRCSEd (UK, Ophthalmology)

  • MMED (Singapore Ophthalmology)

  • FRCSEd (UK, Ophthalmology)

  • FAMS (Ophthalmology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Radiant Eye Centre Pte Ltd

6 Napier Road #07-01
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6475 2022
6475 2093