Dr Cheng Jin Fong - Nhãn khoa

Dr Cheng Jin Fong

Bác sĩ nhãn khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Prudential^, HSBC Life, Great Eastern, Singlife, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • MRCSEd (UK, Ophthalmology)

  • MMED (Singapore Ophthalmology)

  • FRCSEd (UK, Ophthalmology)

  • FAMS (Ophthalmology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Radiant Eye Centre Pte Ltd

6 Napier Road #07-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 2022
6475 2093