Dr Cheng Shin Chuen - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Cheng Shin Chuen

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, NTUC Income, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1998
    MBBS (U of UNSW, Australia)

  • 2006
    FRCSEd (Gen Surg) (RCS, Edinburgh, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Cheng SC Vein and Endovascular Clinic

38 Irrawaddy Road #07-52
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6265 8561
6734 1439

Unitas Surgical Clinic

319 Joo Chiat Place #02-06
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6282 6883
6282 6893

Unitas Surgical Clinic

3 Mount Elizabeth #13-05
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6732 0301
6732 0304
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả