Dr Cheng Shu Ming Clarissa - Nhãn khoa

Dr Cheng Shu Ming Clarissa

Bác sĩ nhãn khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Prudential^, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 2007
    MBBS (U of London, United Kingdom)
  • 2015
    Fellowship, Academy of Medicine (Singapore)
    Fellowship, Royal College of Ophthalmologists (London)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Lumin Eye Specialists Clinic

6A Napier Road #02-36A/B
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6266 2088
6266 0288