Dr Cheong Tuck Hong - Khoa nội hô hấp

Dr Cheong Tuck Hong

Bác sĩ hô hấp

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội hô hấp

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, AIA, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M Med (Int Med) (Singapore)

  • MRCP (Int Med) (UK)

  • FMS (Derm)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Cheong Chest & Medical Clinic

3 Mount Elizabeth #10-08
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6734 3808
6734 9118