Dr Cheong Tuck Hong - Respiratory Medicine

Dr Cheong Tuck Hong

Respiratory Physician

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Respiratory Medicine

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, NTUC Income

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M Med (Int Med) (Singapore)

  • MRCP (Int Med) (UK)

  • FMS (Derm)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Cheong Chest & Medical Clinic

3 Mount Elizabeth #10-08
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6734 3808
6734 9118