Dr Cheong Yee Ling - Ngoại khoa nhi

Dr Cheong Yee Ling

Bác Sĩ Phẫu Thuật Nhi

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ngoại khoa nhi

Ngôn ngữ

English, Malay, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 2003
    MBBS (U of Malaya, Malaysia)

  • 2008
    MRCSI (RCS, Ireland)

  • 2021
    FAMS (Academy of Medicine, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Nobel Pediatric Surgery Centre

6A Napier Road #02-37
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6990 4572

Nobel Paediatric Surgery Centre

38 Irrawaddy Road #07-31
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6990 4572