Dr Chew Chee Tong Peter - Sản phụ khoa

Dr Chew Chee Tong Peter

Bác sĩ sản – phụ khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • MMed (O&G)(Singapore)

  • MRCOG (UK)

  • FAMS (O&G)

  • AM (Singapore)

  • MD (Singapore)

  • FRCOG (UK)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Peter Chew Clinic For Women

6 Napier Road #06-05
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 6828
6479 6393