Dr Chew Khet Kuen - Otorhinolaryngology / ENT

Dr Chew Khet Kuen

Otorhinolaryngologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Otorhinolaryngology / ENT

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

KK Chew Ear, Nose & Throat Surgery

6 Napier Road #06-08
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6474 3889
6474 2080