Dr Chia Min Wee Paul - Da liễu

Dr Chia Min Wee Paul

Bác Sĩ Da Liễu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Da liễu

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, Prudential^, HSBC Life, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2000
  MBBS (NUS, Singapore)

 • 2006
  M Med (Int Med) (NUS, Singapore)
  MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)

 • 2012
  FAMS (Derm) (Academy of Medicine, Singapore)

 • 2013 FRCPEd (RCP, Edinburgh, United Kingdom)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Dermatology Practice @ Orchard - Skin Hair Allergy Laser

3 Mount Elizabeth #13-02
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6737 7180
6235 7396

The Dermatology Practice - Skin Hair Allergy Laser

38 Irrawaddy Road #07-60/62
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6694 3290
6694 3295

The Dermatology Practice @ Gleneagles

6 Napier Road #04-13
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6266 7180
6266 7181