Dr Chia Stanley - Tim

Dr Chia Stanley

Bác Sĩ Nội Tim Mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, NTUC Income, Great Eastern, AIA, Singlife, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

 • Thực hiện hơn 5.000 thủ thuật chụp động mạch vành xâm lấn và can thiệp mạch vành qua da

Kinh nghiệm

Các điều trị liên kết

 • Tạo hình mạch vành bằng bóng nong bao gồm cả đặt stent động mạch vành
 • Dẫn lưu dịch màng ngoài tim (tự chọn)
 • Siêu âm chẩn đoán nội mạch
 • Cardiac catheterisation
 • Khoan cắt mảng xơ vữa động mạch vành / Khoan cắt mảng xơ vữa trong lòng động mạch

Giải thưởng và vinh danh

 • 2012
  Service Quality Gold Award, National Heart Centre Singapore

 • 2010
  Service Quality Bronze Award, National Heart Centre Singapore

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (Honours)
 • Doctor of Medicine
 • Fellow of the European Society of Cardiology
 • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK
 • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Cardiology)
 • Fellow of the American College of Cardiology
 • Fellow of the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Asian Heart & Vascular Centre

3 Mount Elizabeth #17-08
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6733 8638
6733 8630

Asian Heart And Vascular Centre

6A Napier Road #01-39
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6473 9698
6473 7328

Asian Heart & Vascular Centre

38 Irrawaddy Road #08-60/61
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6339 3638
6339 3632

Asian Heart & Vascular Centre

319 Joo Chiat Place #04-05
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6344 1317
6344 1367
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả