Dr Chiang Wen Chin - Nội khoa nhi

Dr Chiang Wen Chin

Bác sĩ nhi khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 1995
  Bachelor of Medical Science- B.Med.Sci, University of Nottingham Medical School, UK
 • 1997
  Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBS, University of Nottingham Medical School, UK
 • 2001
  Membership of the Royal College of Paediatrics and Child Health - MRCPCH, Royal College of Paediatrics and Child Health, UK
  Fellow of the Academy of Medicine – FAMS
  Fellow of the American Academy of Allergy Asthma and Immunology - FAAAAI

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Chiang Children's Allergy & Asthma Clinic

3 Mount Elizabeth #17-12
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6734 5676
6732 4643