Dr Chin Kin Wuu - Gây mê

Dr Chin Kin Wuu

Bác Sĩ Gây Mê Hồi Sức

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Gây mê

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Chin Anaesthetic Consultant Pte Ltd

6 Napier Road #02-16
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6471 6825
6467 7389