Dr Chin Tan Min - Ung bướu – Khoa nội

Dr Chin Tan Min

Bác sĩ nội ung bướu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Khoa nội

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, Prudential^, HSBC Life, Singlife, AIA, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor Of Medicine, Bachelor Of Surgery, Singapore

  • Member Of the Royal College Of Surgeons Of Physicians, UK

  • Fellow Of the Royal College Of Surgeons Of Physicians, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Parkway Cancer Centre

6 Napier Road #03-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 0800
6259 2521

Parkway Cancer Centre

3 Mount Elizabeth #10-11/12
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6836 3665
6235 2744

Parkway Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #05-43/50 to 55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6684 5522
6694 0706