Dr Cho Li Wei - Nội tiết

Dr Cho Li Wei

Bác sĩ nội tiết

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội tiết

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hakka, Hokkien, Malay, Mandarin

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, Singlife, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

  • Thành lập và đứng đầu bộ phận quản lý sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Changi ở Singapore.

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery, MB ChB (University of Glasgow)
  • Fellow of the Royal College of Physician London, FRCP (London)
  • Master of Medicine, MD (United Kingdom)
  • Master of Public Health, MPH (University of Hong Kong)
  • Fellow of the Academy of Medicine Singapore, FAMS (Endocrinology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

LW Cho Endocrine Clinic

6 Napier Road #08-08
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6244 3177

LW Cho Endocrine Clinic

319 Joo Chiat Place #02-05
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6244 6177
6244 3177