Dr Chong Chee Keong - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Chong Chee Keong

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, HSBC Life, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor Of Medicine, Bachelor Of Surgery, National University Of Singapore

  • Fellow Of the Royal College Of Surgeons Of Edinburgh, UK

  • Fellow Of the Royal College Of Surgeons Of Glasgow, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Maven Surgery

38 Irrawaddy Road #06-33
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6355 5285
6355 5286

Maven Surgery

319 Joo Chiat Place #02-05
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6355 5286
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả