Dr Chong Chern Hao - Tiêu hóa

Dr Chong Chern Hao

Bác sĩ nội tiêu hóa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hakka, Indonesian, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, Singlife, HSBC Life, Great Eastern, AIA, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

 • Thành lập và đứng đầu bộ phận hoạch định dịch vụ y tế cho Woodlands Health Campus từ năm 2016 đến 2018.

Kinh nghiệm

Các điều trị liên kết

 • Mở thông dạ dày nội soi qua da
 • Nội soi đường tiêu hóa (GI) trên chẩn đoán & trị liệu
 • Nội soi viên nang
 • Thủ thuật an thần
 • Chẩn đoán & nội soi đại tràng trị liệu

Giải thưởng và vinh danh

 • 2019
  Excellent Service Award

 • 2015
  Young Investigator Award

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2009
  MBBS (U of Malaya, Malaysia)
 • 2013
  M Med (Int Med) (NUS, Singapore)
  MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)
 • 2017
  FAMS (Gastroenterology) (Academy of Medicine, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Acorn Gastroenterology

319 Joo Chiat Place #04-05
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6241 4786
6241 4991

Acorn Gastroenterology

6 Napier Road #05-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6254 6019