Dr Chou Ning - Khoa ngoại thần kinh

Dr Chou Ning

Bác Sĩ Phẫu Thuật Thần Kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Chou Neurosurgery Pte Ltd

6 Napier Road #08-08
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6694 7942
6255 4393