Dr Chow Hui Jeremy - Tim

Dr Chow Hui Jeremy

Bác sĩ nội tim mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English, Hainanese, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life, Prudential^, Great Eastern, AIA, NTUC Income, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Master of Medicine (Internal Medicine), National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Cardiology)

  • Fellow of the European Society of Cardiology

  • Fellow of the Heart Rhythm Society, USA

  • Fellow of the ASEAN College of Cardiology

  • Certified Clinical Documentation Specialist, USA

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Asian Heart & Vascular Centre

38 Irrawaddy Road #10-54/55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6694 6591
6694 6564

Asian Heart And Vascular Centre

6A Napier Road #01-39
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6473 9698
6473 7328

Asian Heart & Vascular Centre Pte Ltd

3 Mount Elizabeth #17-08
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6733 8638
6733 8630

Asian Heart & Vascular Centre

319 Joo Chiat Place #04-05
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6344 1317
6344 1367
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả