Dr Chua Ee Chek - Nhãn khoa

Dr Chua Ee Chek

Bác sĩ nhãn khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, AIA, HSBC Life, Singlife, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons (Ophthalmology), Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Chua Eye Surgery Pte Ltd

6 Napier Road #09-03
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6479 2300
6479 7252