Dr Chua Soo Yeng Benjamin - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Chua Soo Yeng Benjamin

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, NTUC Income, Prudential^, HSBC Life, AIA, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Vascular & Interventional Centre

38 Irrawaddy Road #07-38
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6334 5120
6684 2194

The Vascular and Interventional Centre

6 Napier Road #09-14
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6270 0255
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả