Dr Chua Sze Yuen Irene - Sản phụ khoa

Dr Chua Sze Yuen Irene

Bác sĩ sản phụ khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists of London, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Obstetrics and Gynaecology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Irene and Jon Clinic for Women

38 Irrawaddy Road #10-42
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6339 7333
6339 7633

Irene Chua Clinic For Women

6 Napier Road #08-18
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6479 3233
6479 6233