Dr Chua Tju Siang - Gastroenterology

Dr Chua Tju Siang

Gastroenterologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Gastroenterology

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

AliveoMedical

38 Irrawaddy Road #09-44
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6268 8360
6268 8310

AliveoMedical

3 Mount Elizabeth #10-07
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6235 6136
6235 9450
RELATED ARTICLES
View all