Dr Chuwa Wee Lee Esther - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Chuwa Wee Lee Esther

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Master of Medicine (Surgery)

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Solis Breast Care & Surgery Centre

290 Orchard Road #09-30/31
Paragon Medical, Lobby C
SG 238859
6994 5482
6365 7088
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả