Dr Colleen Kim Thomas - Khoa nội

Dr Colleen Kim Thomas

Bác sĩ nội khoa - Bác sĩ chuyên khoa nội khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa nội

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, Singlife, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Saint Jude Centre for Internal Medicine

38 Irrawaddy Road #07-48
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6266 4008
6266 4009